PRAVOPISNÝ KOREKTOR  (korektor překlepů)

Autor: Karel Pala
Základní

Program, který umožňuje opravovat v č. textech pravopisné chyby a různé typy překlepů. Na nalezené chyby obvykle upozorňuje uživatele červeným podtržením slovních tvarů, které pokládá za chybné. P.k. najdou uživatelé v řadě textových procesorů, z nichž nejrozšířenější je Microsoft Word. Jako příklady chybných slovních tvarů můžeme uvést např. tvary gramtickýopzornostpočítačje, nigdo.

Princip práce pravopisných korektorů

angl. jsou p.k. obvykle založeny na dostatečně velkém slovníku (i více než 500 tis. jednotek) doplněném o poměrně jednoduchá pravidla tvoření tvarů umožňující pak rozpoznávat chybné tvary (překlepy) v textu. Pro angl. se používá termín spell‑checker. Pro jazyky s bohatým tvaroslovím, jaké má č., je obvykle jádrem korektoru morfologický analyzátor (viz ↗morfologická analýza), který pracuje se slovníkem kmenů (např. v rozsahu kolem 400 tis. položek) a dosti složitým souborem pravidel popisujících celé č. skloňování a časování včetně výjimek. V poslední době se objevují p.k., které jsou založeny na využití statistických technik, konkrétně ↗n‑gramů.

P.k. dovede odhalovat chyby jen v jednotlivých slovních tvarech. Chybná slovní spojení jako chytrá student nerozpozná, protože jak tvar chytrá, tak tvar student jsou samy o sobě správná č. slova. Chyby tohoto druhu (v gramatické shodě) dovedou opravovat až ↗korektory gramatické. Dále p.k. rozpozná jako chybné ty tvary slov, které nemá ve svém slovníku kmenů, přičemž nejčastěji jsou to pojmenované entity (vlastní jména, zkratky apod.). Je na uživateli, aby si případy tohoto typu vyhodnotil sám a případně je přidal do slovníku kmenů. Viz též ↗gramatický korektor, ↗stylistický korektor.

Rozšiřující
Literatura
Citace
Karel Pala (2017): PRAVOPISNÝ KOREKTOR. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/PRAVOPISNÝ KOREKTOR (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

komputační lingvistika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka