POZITIV  (1. stupeň)

Základní

Tvar stupňovatelných adjektiv a adverbií (viz ↗stupňování), z něhož se tvoří zpravidla tvar ↗komparativu (2. stupně):

p.: hloupý – komparativ: hloupější; p.: hloupě – komparativ hloupěji

Někdy se za p. pokládá základní tvar adj.adv., a to bez ohledu na to, zda jde o výraz stupňovaný (a/nebo stupňovatelný). Poznání obecného významu p. je předmětem dlouhodobých diskusí zvl. logických sémantiků; jeho vymezení a pojímání vztahu významu p. k významu zvl. komparativu (obecně jde však o popis významu adj.) se přímo zrcadlí v chápání morfému p. O významu p. a o sémantické a syntaktické struktuře stupňovací konstrukce s p. ↗stupňování.

Rozšiřující
Citace
Klára Osolsobě (2017): POZITIV. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/POZITIV (poslední přístup: 20. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika morfologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka