KRYPTONYM

Základní

V české onomastice (podle TSO, 1973:208) ↗fiktonym přijatý k zatajení pravého jména pro místo, věc, podnik, akci apod. (ne pro osobu). Např. Orlík, v roce 1938 krycí název pro ostrahu hranic ČSR, Parisiis, k. za ↗toponymum Posonium, Poszony (Bratislava), uváděný jako místo vydání tisku Orthographia Bohemo-Slavica Pavla Doležala, akce STB Norbert. Podle ✍Krause a kol. (2007:455) jsou v č. jazykovědné terminologii označovány jako k. též jména osob, tj. ↗pseudonymy.

Rozšiřující
Literatura
  • Klimeš, L. Záhadný kryptonym. AOn 46, 2005, 72–73.
  • Klimeš, L. Monofunkční a difunkční krycí názvy (kryptonymy) čs. opevnění a jednotek 1935–1938. AOn 47, 2006, 272–274.
  • Kraus, J. a kol. Nový akademický slovník cizích slov, 2007.
  • TSO, 1973, 208.
Citace
Jana Pleskalová (2017): KRYPTONYM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/KRYPTONYM (poslední přístup: 23. 5. 2024)

Další pojmy:

onomastika lexikologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka