KMENOTVORNÁ PŘÍPONA

Základní

Ze synchronního hlediska v ↗OTS přípona/sufix rozšiřující ↗tvarotvorný základ↗kmen, k němuž se připojuje pouze ↗koncovka. Podle 2 (1986) nulová i nenulová k.p. rozšiřuje tvarotvorný základ v kmen u adjektiv: nov‑ý‑(0), nov‑é‑(ho), nov‑ou‑(0) a u sloves: píš‑0‑(u), píš‑e‑(š), piš‑0‑(me), ps‑a(l‑0), ps‑á‑(n‑o). U substantiv je k.p. patrná již pouze u vzoru kuře: tel‑0‑(e), tel‑et‑(e), tel‑at‑(a), jinak je k.p. pouze nulová a kmen může být buď totožný s kořenem: knih‑0‑(a), n. je rozšířen o slovotvorné sufixy: knih‑ař‑k‑0‑(a); takže rozlišujeme slovotvorný kmen odvozovací: knih‑ař‑, a slovotvorný kmen odvozený: knih‑ař‑k‑. K.p. stojí vždy až za slovotvorným kmenem odvozeným: srn‑č‑et‑(e), slad‑k‑é‑(mu), chod‑í‑v‑a‑(t), n. redukovaným: slad‑0‑š‑í‑(mu). K.p. a ↗koncovka tvoří dohromady gramatickou složku slovního tvaru, ↗tvarotvorný formant: kuř‑0‑(e), kuř‑et‑(e), v pl. kuř‑at‑(a); chod‑í‑v‑a‑(t), píš‑0‑(u), píš‑e‑(š), piš‑0‑(0), piš‑0‑(me), ps‑a‑l‑(0), ps‑a‑(l‑a), ps‑á‑(n‑0), ps‑á‑(n‑a). Na rozlišování k.p. je tradičně založen popis systému tvarů č. slovesa.

Se stejnou analýzou k.p. pro slovesa pracuje teoreticky ČŘJ (1996:203). Odlišnou analýzu k.p. pro tvary 3. os. sg.ind. préz. akt. nabízí ✍Šmilauer (1972), PMČ (1995:313), MSoČ 1 (2010:247), AGSČ (2013:453), když u 1., 2. a 3. třídy podle kmene přítomného za tvarovou koncovku 3. os. sg.préz. akt. pokládají ‑e a za k.p. ‑0‑/‑n‑/‑j‑: nes‑0‑(e), tisk‑n‑(e), kry‑j‑(e), zatímco podle 2 (1986) je k.p. e‑/‑ne‑/‑je‑/ a koncovka je (0): nes‑e‑(0), tisk‑ne‑(0), kry‑je‑(0).

Rozšiřující
Literatura
  • AGSČ, 2013, 453.
  • ČŘJ, 1996.
  • 1, 1986.
  • 2, 1986.
  • MSoČ 1, 2010, 246.
  • PMČ, 1995.
  • Romportl, S. Struktura gramatické složky slovesných tvarů určitých v češtině, 1970.
  • Šmilauer, V. Nauka o českém jazyce, 1972.
Citace
Klára Osolsobě (2017): KMENOTVORNÁ PŘÍPONA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/KMENOTVORNÁ PŘÍPONA (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

gramatika morfologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka