Výsledky hledání

kategorie "kognitivní lingvistika"

Z
R
Z
R
JAZYKOVÁ KATEGORIZACE BAREVNÉHO PROSTORU (pojmenování barev, barvy v jazyce)
Z
R
KOGNICE (mysl, znalosti, paměť, mentální reprezentace)
Z
R
KOGNITIVNÍ GRAMATIKA (cognitive grammar)
Z
R
KONCEPTUÁLNÍ INTEGRACE (conceptual blending, conceptual integration)
Z
R
Z
R
OSVOJOVÁNÍ JAZYKA DÍTĚTEM (akvizice jazyka)
Z
R
PROSTOROVÁ SÉMANTIKA (spatial semantics)
Z
R
Z
R
Z
R
SUGEROVANÁ INFERENCE (sugerovaný závěr, invited inference)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka