PRÁZDNÁ KATEGORIE  (empty category)

Základní
Rozšiřující

Termín ↗transformační generativní gramatiky; ve stavbě jazykových struktur se počítá také s jednotkami, které nemají ve výsledné struktuře fonetickou reprezentaci, ale jejichž přítomnost plyne z logiky modelu jaz. systému n. interpretace. V období ↗teorie principů a parametrů k nim patří např. elementy jako „pro“ (referenční (1) a expletivní (2)) a „PRO“ (3), které reprezentují syntaktický subjekt foneticky nerealizovaný, stopy (trace), vzniklé při syntaktickém posunu (4).

(1)

Petr slíbil, že pro přijde

(2)

pro Venku prší

(3)

Petr slíbil PRO přijít

(4)

Všechno se zdálo t probíhat

Princip prázdných kategorií (empty category principle (ECP)) stanoví, že všechny foneticky prázdné jednotky musejí být ve struktuře náležitým způsobem licencovány. Způsob licencování závisí na druhu prázdného elementu a je stanoven zpravidla s odkazem na strukturní hierarchii, tzn. že hlavními způsoby licencování jsou různé typy ↗řízení, ↗vázání anebo ↗kontroly, ↗EPP.

Literatura
 • Browning, M. A. ECP =/= CED. LI 20, 1989, 481–491.
 • Culicover, P. W. Evidence against ECP Accounts of the That-t Effect. LI 24,1993, 557–561.
 • Hartmann, J. M. & V. Hegedűs ad. (eds.), Sounds of Silence: Empty Elements in Syntax and Phonology, 2008.
 • Hornstein, N. & A. S. Weinberg. The ECP. In Webelhuth, G. (ed.), Government and Binding Theory and the Minimalist Program, 1995, 241–296.
 • Kayne, R. S. ECP Extensions. LI 12, 1981, 93–133.
 • Koopman, H. ECP Effects in Main Clauses. LI 14, 1983, 346–435.
 • Kosta, P. Leere Kategorien in den nordslavischen Sprachen: Zur Analyse leerer Subjekte und Objekte in der Rektions-Bindungs-Theorie. Habil. spis, univ. Frankfurt am Main, 1992.
 • Kosta, P. Empty Categories, Null-Subjects and Null-Objects and How to Treat them in the Minimalist Program. Linguistics in Potsdam 2/3, 1995/1996, 7–38.
 • Kosta, P. & S. L. Franks ad. (eds.) Minimalism and Beyond: Radicalizing the Interfaces, 2014.
 • Kosta, P. & D. Krivochen. Flavors of Movement: Revisiting the A / A' distinction. In Kosta, P. & S. L. Franks ad. (eds.), Minimalism and Beyond: Radicalizing the interfaces, 2014, 236–266.
 • Krivochen, D. & P. Kosta. Eliminating Empty Categories: A Radically Minimalist View on their Ontology and Justification. Potsdam Linguistic Investigations 11, 2013.
 • Viz také EPP, Kontrola, Nadzvednutí, That-t filter.
Citace
Peter Kosta, Ludmila Veselovská (2017): PRÁZDNÁ KATEGORIE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/PRÁZDNÁ KATEGORIE (poslední přístup: 20. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka