ETYMON

Základní

V diachronní jazykovědě název pro prvotní, rekonstruovanou formu ↗lexému a jeho původní, etymologický význam. U starých Řeků se tak nazýval základní, „pravý“ význam slova (ř. ἐτυμóς ‘pravý, správný, pravdivý’).

Rozšiřující

Např. e. psl. +plakati (jež má pokračování ve všech sl. jazycích včetně č. plakat), stejně jako příbuzných slov v dalších ie. jazycích (ř. πλήσσω ‘biji, tluču’, lat. plangere ‘bít se v prsa, naříkat’, planctus ‘pláč’, gót. flokan ‘naříkat, oplakávat, truchlit’ aj.) je ie. kořen +pleH2‑k/g‑ a prvotní význam (jenž se pro tento kořen rekonstruuje) ‘bít, tlouci’; význam ‘plakat’ se vyvinul významovým posunem ‘bít, tlouci’ → ‘bít se v prsa na znamení smutku’ → ‘plakat’.

Citace
Helena Karlíková (2017): ETYMON. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ETYMON (poslední přístup: 24. 5. 2024)

Další pojmy:

etymologie diachronie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka