KONTAKTOVÉ CITOSLOVCE  (kontaktové interjekce)

Základní

Typ ↗citoslovcí sloužící k navázání a udržení kontaktu mluvčího s adresátem a realizaci záměru mluvčího. Zahrnují citoslovce povzbuzovací (Hip, hip, hurá, vyhrajem to!; Hr, na ně!), žádací (No tak, kdyby to šlo, tak by mi to moc pomohlo), upozorňovací a kontaktová v užším slova smyslu (Hej, hola, kde jste kdo!), povelová (Pózor!; Pohov!), pozdravová (Nazdar; Ahoj; Tě péro); specifická jsou citoslovce zaměřená na kontakt s dětmi (Hají buci; Hopla; Pápá) a se zvířaty (pro kočky: Čiči, pro slepice: Napipipi, pro koně: Prrr; Čihi) aj.

Rozšiřující
Literatura
Citace
Klára Osolsobě (2017): KONTAKTOVÉ CITOSLOVCE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/KONTAKTOVÉ CITOSLOVCE (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

gramatika morfologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka