ENDONYMUM

Základní

↗Toponymum (vlastní jméno zeměpisné) geografického objektu v jednom z  jazyků vyskytujících se v oblasti, kde objekt leží, např. č. Praha (nikoliv angl. a fr. Prague, něm. Prag), něm. Aachen (nikoliv fr. Aix‑la‑Chapelle), it. Venezia (nikoliv angl. Venice, něm. Venedig, fr. Venise, č. Benátky), opak ↗exonyma. Termín jako první užil v r. 1975 rakouský slavista a onomastik O. Kronsteiner.

Rozšiřující
Literatura
  • Harvalík, M. K problému klasifikace exonym. SaS 59, 1998, 259–265.
  • Harvalík, M. Synchronní a diachronní aspekty české onymie, 2004, 103.
  • Slovník toponymické terminologie pro standardizaci geografických jmen (http://www.cuzk.cz/).
Citace
Milan Harvalík (2017): ENDONYMUM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ENDONYMUM (poslední přístup: 26. 2. 2024)

Další pojmy:

onomastika lexikologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka