AMBIGRAM

Základní

Symetrický výraz; slovo nebo slovní spojení, které se dá číst aspoň dvěma směry:

(a) zprava doleva i zleva doprava (↗palindrom): radar, kobyla má malý bok;

(b) normálně i zrcadlově obráceně (např. v zrcadle n. na dveřích se skleněnou výplní): aha;

(c) normálně i při obrácení výrazu o 180º (rotační a.): pod.

Multisymetrický a. je takový a., který se dá číst více než dvěma směry; v č. např. slovo TAHAT, které se dá číst směrem (a) i (b). Silný a. je výraz, který je a. bez ohledu na písmo: radar je palindrom a RADAR je palindrom taky. Slabý a. je výraz, který je a. jen v určitém typu písma: pod je rotační a., POD nikoli.

Existují také grafické ambigramy, tj. výrazy, které se a. stávají díky typografické úpravě. Skoro z každého výrazu je možné typograficky vytvořit a. Grafické a., jejichž prvním tvůrcem byl P. Newell, se staly samostatným druhem komunikace. Jsou jednak šiframi, neboť jsou velmi obtížně čitelné; nejznámější a. tohoto typu jsou z knihy D. Browna Andělé a démoni (1), jednak logy n. součástí loga zvl. firem (viz i známé logo skupiny ABBA (2)), jednak artefakty (třeba graffiti); na poč. 21. stol. se staly také vzorem pro tetování. I proto jsou na internetu k dispozici generátory elektronických a.

(1)

(2)

Grafické rotační a. využívají možnosti elektronicky a. točit, viz ukázka rotačního ambigramu.

Rozšiřující
Literatura
  • Hofstadter, D. R. Metamagical Themas. Questing for the Essence of Mind and Pattern, 1996, 260–296.
  • Langdon, J. Wordplay: Ambigrams and Reflections on the Art of Ambigrams, 1992.
Citace
Petr Karlík (2017): AMBIGRAM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/AMBIGRAM (poslední přístup: 20. 7. 2024)

Další pojmy:

obecná lingvistika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka