PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ PODMÍNKOVĚ PŘÍPUSTKOVÉ

Základní

V části č. lingvistiky, např. ✍Bauer (1960), ale také např.  3 (1987)ČŘJ (1996), se termín objevuje při popisu vedlejších vět typu:

(1)

Chodil ven, i když pršelo

(2)

Ať je tam jakkoli, ven jít musíme

(3)

Chodili ven, ať bylo hezky nebo pršelo

Nazývají se tam vedlejší věty podmínkově přípustkové. Naproti tomu u typu (1) Trávníček v MSČ II (1951:706) mluví o zdůrazněné podmínce, Kopečný (v ZČSk, 1962:249) naproti tomu o zdůrazněné přípustce; Svoboda (v Sou (1972:212) rozlišuje (1a) přípustkové věty amodální, tj. co do pravdivosti otevřené (Přijdu, i když bude pršet // *třebaže bude pršet), a (1b) přípustkové věty oznamovací, tj. tvrzené jako pravdivé (Přišel, i když pršelo // třebaže pršelo). U typů (2) a (3) Svoboda mluví o určení irelevantních okolností. ✍Karlík (1995) pokládá (1a) za určení otevřené podmínky neúčinné a navrhuje proceduru jejich reinterpretace jako implicitního prostředku vyjádření příslovečného určení irelevantních okolností, řadí je tedy k typům (2) a (3), které irelevantní okolnost vyjadřují explicitně; (1b) je i pro něho spojení přípustkové. Viz také ↗příslovečné určení přípustky, ↗příslovečné určení, ↗adjunkt.

Rozšiřující
Literatura
 • Bauer, J. Věty podmínkově-přípustkové. Rusko-české studie, 1960, 215–219.
 • ČŘJ, 1996.
 • Karlík, P. Studie o českém souvětí, 1995.
 • König, E. Conditionals, Concessive Conditionals and Concessives: Areas of Constract, Overlap and Neutralization. In Traugott, E. C. & A. ter Meulen ad. (eds.), On Conditionals, 1985, 229–246.
 • 3, 1987.
 • MSČ II, 1951.
 • Nebeská, I. K negaci v souvětích příčinné povahy. SaS 37, 1976, 291–307.
 • Sou, 1972.
 • SS, 1990.
 • ZČSk, 1962.
 • Viz také Příslovečné určení přípustky.
Citace
Petr Karlík (2017): PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ PODMÍNKOVĚ PŘÍPUSTKOVÉ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ PODMÍNKOVĚ PŘÍPUSTKOVÉ (poslední přístup: 23. 5. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka