KONKORDANCE

Základní

Všechny doklady (výskyty) hledaného jevu v ↗korpusu spolu s okolním kontextem; někdy se však uživatel spokojí jen s výběrovou k., je‑li v ní hledaný jev dostatečně ukázán. V praxi se v rámci k. rozlišuje KWIC (tj. key word in context), tedy hledané slovo/jev a jeho pravý a levý kontext. Konkordanční seznam, evidující všechny výskyty hledaného jevu v korpusu, je nejběžnějším výsledkem dotazování korpusu a jeho průzkum tvoří často první krok v korpusové analýze, protože poskytuje informaci o tom, co je běžným i méně běžným kontextem hledaného jevu. Vzhledem k obrovskému rozsahu současných korpusů většina badatelů dnes pracuje s náhodným vzorkem konkordančního seznamu.

Srov. náhodný vzorek konkordančního seznamu lemmatu slovník z korpusu SYN2010:

samé prozaické : knihy ,

slovníky

, aktovka a tak podobně .

stech verších a třeba šestipenci za

slovník

, do kterého se díváte nepravideln

je nevedl kouč Souček , jehož

slovník

se nelíbil soudci , který ještě

stát klíčovým slovem mého budoucího

slovníku

Mou první větší životní investicí

šíři mnohotvárnost života . " Erotický

slovník

" tohoto preláta je neobyčejně bohatý

například ' Sheerwater Seedling ' .

Slovník

okrasných dřevin Hustě rozmístěné

poznávacích postupů , vhodný chemický

slovník

, atd . Dále jsou zde

" že oni vykrádají i náš

slovník

, stejně jiný neexistuje . Všechny

seznámení se životem církve a jejím

slovníkem

, ale naše kázání poslouchali

vyjadřoval se snadněji a v jeho

slovníku

se objevilo mnoho nových slov .

jedna gramatická karta . 3 )

Slovník

s pořadačem Na stáncích a servisních

K. ve své typické podobě prezentuje syntagmatický a parolový aspekt (hledané slovo a jeho kontext). Konkordanční seznam čtený ve směru vertikálním pak zprostředkovává paradigmatický a languový pohled (slova na jedné pozici představují vzájemné substituty).

Rozšiřující
Literatura
  • Biber, D. & S. Conrad ad. Corpus Linguistics. Investigating Language Structure and Use, 1998.
  • Cvrček, V. & D. Kováříková. Možnosti a meze korpusové lingvistiky. 94, 2011, 113–133.
  • Kocek, J. & M. Kopřivová ad. (eds.), Český národní korpus: Úvod a příručka uživatele, 2000.
Citace
Václav Cvrček (2017): KONKORDANCE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/KONKORDANCE (poslední přístup: 25. 7. 2024)

Další pojmy:

korpusová lingvistika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka