KOMPATIBILITA  (slučitelnost)

Základní

1. V modální logice vztah mezi dvojicí výroků; slučitelné výroky mohou být současně pravdivé, tj. existuje aspoň jeden možný svět, v němž jsou oba ty výroky pravdivé (např. výroky „Yossarian je Asyřan“ a „Václav Havel je prezidentem ČR“). K. symbolicky zapisujeme p ° q, definovat ji lze jako možnost konjunkce (p ∧ q). Viz též ↗inkompatibilita.

2. V lexikologii významová slučitelnost; sémantický syntagmatický vztah mezi dvěma lexémy n. jinými prvky sémantické povahy, který umožňuje jejich běžné a přijatelné vzájemné kombinace ve smysluplném ↗syntagmatu, srov. studená vodan. vztah pesštěkat. K. existuje tam, kde je vzájemná kombinace obou lexémů založena na přítomnosti ↗sému, který je jim společný: jednou z vlastností psa (a lišky) je, že štěká (tento rys lze použít i k jejich širší definici). K. je v důsledku naší jaz. praxe a zvyku tak základní a samozřejmý vztah, že se zpravidla zvláště nevytýká a nezdůrazňuje; nápadné je však její porušení n. zablokování u jejího opaku, ↗inkompatibility. Viz též ↗kolokabilita.

Rozšiřující
Literatura
Citace
Jan Štěpán (1), František Čermák (2) (2017): KOMPATIBILITA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/KOMPATIBILITA (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

logika lexikologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka