JUDIKATIVNÍ SLOVESO

Základní
Rozšiřující

Sémantická kategorie sloves, kterou uvedl do jazykovědy ve své době ve velmi známé studii ✍Fillmore (1971)verbs of judging, v níž analyzuje ↗presupozice spouštěné slovesy hodnocení. Tvrdí, že ten, kdo řekne větu

(1)

Jan obvinil Petra z napsání toho dopisu,

presuponuje, že existovalo něco, co činilo psaní toho dopisu odsouzeníhodným. Ten, kdo tvrdí

(2)

Jan kritizoval Petra za napsání toho dopisu,

pak presuponuje, že Petr je zodpovědný za napsání toho dopisu. Jako důkaz uvádí Fillmore, že

(2a)

Jan nekritizoval Petra za napsání toho dopisu

presuponuje totéž co (2), tj. ukazuje tehdy za typickou vlastnost presupozice – imunitu vůči negaci. K osudu presupozic v lingvistice viz ↗presupozice. K dalším analýzám j.s. viz např. lit. níže.

Literatura
  • Fabricius-Hansen, C. & K. J. Sæbø. Behabitive Reports. In Brendel, E. & J. Meibauer ad. (eds.), Understanding Quotation, 2011, 85–106.
  • Fillmore, Ch. J. Verbs of Judging: An Exercise in Semantic Description. In Fillmore, Ch. J. & D. T. Langendoen (eds.), Studies in Linguistic Semantics, 1971, 272–290.
Citace
Petr Karlík (2017): JUDIKATIVNÍ SLOVESO. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/JUDIKATIVNÍ SLOVESO (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax sémantika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka