EXTENZE

Základní

Původně rozsah pojmu či predikativního výrazu, tj. množina těch objektů, které pod tento pojem spadají či o kterých je tento predikát pravdivý. V techničtějším smyslu zavedeném zejména ✍Carnapem (1947) se hovoří i o e. výrazů jiných kategorií: tak e. singulárního termínu je objekt, ke kterému tento termín referuje, e. predikátu je množina objektů, které pod něj spadají, a e. věty je její pravdivostní hodnota. Viz též ↗intenze.

Rozšiřující
Literatura
  • Carnap, R. Meaning and Necessity, 1947.
  • Materna, P. Svět pojmů a logika, 1995.
  • Peregrin, J. Kapitoly z analytické filosofie, 2005.
  • Sgall, P. & E. Hajičová ad. The Meaning of the Sentence in its Semantic and Pragmatic Aspects, 1986.
  • Sgall, P. a kol. Úvod do syntaxe a sémantiky, 1986.
Citace
Jaroslav Peregrin (2017): EXTENZE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/EXTENZE (poslední přístup: 25. 7. 2024)

Další pojmy:

logika lexikologie sémantika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka