BEZPROSTŘEDNĚSLOŽKOVÝ STROM

Základní
Rozšiřující

Typ grafického znázornění syntaktické (příp. sémantické) struktury nějakého syntaktického objektu v pojetí bezprostředněsložkovém; viz ↗složka, ↗bezprostředněsložková gramatika. Pro ilustraci viz b.s. nejznámější věty chomskyánské gramatiky:

Tento strom (z počátků ↗TGG; viz ✍Chomsky, 1957) vystihuje syntaktickou strukturu věty z hlediska syntaktické těsnosti jejích slov, tj. složkovou hierarchii.

Syntaktickým objektem může být jakákoli fráze, tj. CP (věta) n. fráze menší než věta (např. TP / IP, vP, VP, NP, DP, AdjP apod.) n. fráze větší než věta (např. koordinace). Stromy jsou v různých verzích bezprostředněsložkových gramatik a taky v jednotlivých přístupech různé, reflektují teoretický přístup k analýze (první přiblížení viz ↗dominace). Výrazně se projevuje i rozdíl mezi stromy, které jsou reprezentacemi struktur (např. ↗HPSG), a stromy, které ukazují derivace struktur (merge and move) (např. ↗MP). Jiný formát reprezentace struktury poskytuje ↗anotované uzávorkování.

Na rozdíl od původních b.s., které formální gramatika převzala z amerického deskriptivismu, se v souladu s generativní teorií známou tehdy jako ↗transformační generativní gramatika ve fázi ↗G&B používají stromy reprezentující / generující hloubkovou strukturu a stromy reprezentující / generující povrchovou strukturu, a tedy ukazující pohyb XP n. hlav. Typický příklad je klasická analýza pasiva, která se reflektuje ve stromech povrchové struktury tak, že v nich jsou i stopy (t), nověji kopie (c), ukazující řetězy pohybujících se elementů a zajišťující interpretaci syntaktické struktury:

↗MP jsou stromy reprezentací operací internal merge (v podstatě pohybu) a external merge (vložení ze slovníku).

Literatura
  • Chomsky, N. Syntactic Structures, 1957 (č. překlad: Syntaktické struktury, 1966).
  • Viz také Dominace, G&B, HPSG, MP.
Citace
Petr Karlík (2017): BEZPROSTŘEDNĚSLOŽKOVÝ STROM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/BEZPROSTŘEDNĚSLOŽKOVÝ STROM (poslední přístup: 22. 6. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka