ANTROPOLEXÉM  (antroponymická báze)

Základní

Podle TSO (1973:172) slovo n. kmen užívané n. doložené v ↗antroponymech: mil‑ (Miloslav, Milota, Miloš). Viz také ↗lexém.

Rozšiřující
Literatura
  • OSTSO, 1983, 234.
  • TSO, 1973, 172.
  • ÚOO, 1999, 81.
Citace
Jana Pleskalová (2017): ANTROPOLEXÉM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ANTROPOLEXÉM (poslední přístup: 13. 6. 2024)

Další pojmy:

lexikologie onomastika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka