ANTEPRÉTERITUM  (předminulý čas)

Základní

Forma slovesa sloužící k označení časové okolnosti, že děj proběhl před jiným minulým dějem. Běžné bylo ve staré č. (bych dělal, biech dělal, byl jsem dělal). V současném jaz. je možná jen poslední uvedená forma a má povahu archaismu; viz ↗plusquamperfektum. (V jaz., které mají v soustavě časů perfektum (např. lat., fr.), se tento čas nazývá plusquamperfektum). Viz také ↗préteritum, ↗slovesný čas.

Rozšiřující
Literatura
  • HMČ, 1986, 195.
  • 2, 1986, 424.
Citace
Dušan Šlosar (2017): ANTEPRÉTERITUM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ANTEPRÉTERITUM (poslední přístup: 24. 5. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka