ALOGRAF

Základní

Označení jednoho z více ↗grafů daného ↗grafému. A. může být realizován jako samostatný graf, např. latinkové alografy <s> a <S>, mohou ale také být součástí ↗multigrafu, např. ↗digrafu <>, kde se <ı> vyskytuje jen jako poziční alograf <i> po <f>.

Grafém tedy můžeme chápat také jako množinu jeho a., přičemž tyto množiny se mohou odlišovat svou mocností. Např. grafém «s» se realizuje množinou a. o mocnosti rovné nejméně dvěma (tj. grafy <S><s>). Grafém «.» má množinu a. o mocnosti jeden (tj. má jen jeden graf <.>).

a. můžeme ovšem např. hovořit i v případě užití tučnějšího (či kurzivního, proloženého apod.) ↗písma oproti písmu netučnému (nekurzivnímu, neproloženému atd.) v jednom jediném textu; tato alografie je pak pragmaticky funkční, neboť nese funkční zatížení (např. ve větě: Tento vztah se nazývá opozice). Obdobným příkladem je použití jiného typu písma v textu (např. němčina bývala psána frakturou, zatímco latinská slova užitá ve stejném textu latinkou).

Rozšiřující
Literatura
 • Augst, G. Descriptively and Explanatorily Adequate Models of Orthography. In Augst, G. (ed.), New Trends in Graphemics and Orthography, 1986, 25–43.
 • Bazell, C. E. The Grapheme. Litera 3, 1956, 43.
 • Catach, N. The Grapheme: Its Position and its Degrese of Autonomy with Respect to the System of the Language. In Augst, G. (ed.), New Trends in Graphemics and Orthography, 1986, 1–10.
 • Coulmas, F. The Blackwell Encyclopedia of Writing Systems, 2006, 9.
 • Gallmann, P. The Graphic Elements of German Written Language. In Augst, G. (ed.), New Trends in Graphemics and Orthography, 1986, 43–80.
 • Gleason, H. A. An Introduction to Descriptive Linguistics, 1967, 409–411.
 • Hall, R. A. A Theory of Graphemics. Acta Linguistica 8, 1960, 13–20.
 • Keller, K. Zum Graphembegriff. In Nerius, D. & J. Scharnhorst (eds.), Theoretische Probleme der deutschen Orthographie, 1980, 74–108.
 • Pulgram, E. Phoneme and Grapheme: A Paralell. Wd 7, 1951, 15–20.
 • Pulgram, E. Graphic and Phonic Systems: Figurae and Signs. Wd 21, 1965, 208–224.
 • Šefčík, O. K základním pojmům grafémiky. In Čornejová, M. & L. Rychnovská ad. (eds.), Dějiny českého pravopisu (do r. 1902), 2010, 30–38.
Citace
Ondřej Šefčík (2017): ALOGRAF. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ALOGRAF (poslední přístup: 21. 7. 2024)

Další pojmy:

grafémika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka