A-POZICE  (argumentová pozice)

Základní
Rozšiřující

Ve standardní verzi ↗G&B pozice, která může být v D-struktuře obsazena argumentem; A-pozice jsou pozice subjektu a komplementu, do nichž může být argumentu přidělena ↗theta role: A1/agensPetr rozbil A2/patiens/themevázu. Pohyb fráze z A‑pozice do jiné A-pozice je A‑pohyb // A‑posun, který je v G&B jednou z transformací převádějící D-strukturu na S-strukturu. Charakteristickým rysem A-pohybu je to, že vytváří ↗řetěz (chain), v němž je přidělena theta role v jedné A-pozici a pád v jiné, vyšší, A‑pozici. A‑pohyb je klasickou analýzou pasivní struktury: theta role je přidělena v D‑struktuře objektu, zatímco pád (nominativ) je přidělen pozici Spec,IP (povrchového subjektu): Oknoi bylo rozbito ti. Pokud jde A‑pohyb NP/DP do Spec,TP, jeho motivace je jednou z důležitých otázek generativní gramatiky a struktury věty. Je možné (se zjednodušením) rozlišit dvě hypotézy (každá s mnoha variantami) motivace tohoto pohybu: (a) neohodnocený pádový rys na NP/DP (✍Bošković, 2002; ✍Epstein & Seely, 2006, aj.), (b) ↗EPP rys na To (✍Lasnik, 2001, aj.). Jestliže čeština nemá v To rys času (viz ✍Veselovská, 1995), hypotéza (a) se stává problematická.

Pozice, která není v D‑struktuře A‑pozice, je A'‑pozice // A‑bar‑pozice (bar zde nemá nic společného s bar v termínu ↗X‑bar teorie). V rámci ↗G&B jsou A'-pozice pozice, v nichž není v D‑struktuře přidělován ani strukturní pád ani theta role. Pohyb fráze do A'‑pozice tedy předpokládá přidělení pádu i theta role XP v D‑struktuře, a je motivován nutně jinak než tím, aby XP získala pád, tj. hypotézou (a). Takový pohyb se nazývá A'‑pohyb // A‑bar‑pohyb // A'‑posun // A‑bar‑posun. Typickým příkladem je (v širokém smyslu) topikalizace a fokusalizace, tj. pohyb XP do specifikátoru (v závislosti na analýze charakterizované) funkční hlavy Topik, resp. Fokus, v doméně C (Vázu rozbil Petr), n. pohyb k‑fráze (wh‑phrase) do specifikátoru (v závislosti na analýze charakterizované) funkční hlavy v doméně C (Co Petr rozbil?) nebo ↗skremblink. Různá omezení A'-pohybu poznal už ✍Ross (1967); viz ↗ostrov.

Literatura
  • Bošković, Ž. A-movement and the EPP. Syntax 5, 2002, 167–218.
  • Chomsky, N. Lectures on Government and Binding, 1981.
  • Lasnik, H. A Note on the EPP. LI 32, 2001, 356–362.
  • Lasnik, H. On the Extended Projection Principle. Studies in Modern Grammar 31, 2003, 1–23.
  • Ross, J. R. Constraints on Variables in Syntax. PhD. diss., MIT, 1967 (publ. Infinite syntax!, 1986).
  • Seely, T. D. & S. D. Epstein. Derivations in Minimalism, 2006.
  • Veselovská, L. Phrasal Movement and X-Morphology. Word Order Parallels in Czech and English Nominal and Verbal Projections. PhD. diss., FF UP, Olomouc, 1995.
Citace
Petr Karlík (2017): A-POZICE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/A-POZICE (poslední přístup: 21. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka