PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ ZŘETELE

Základní

Podle klasické gramatiky vyjádření toho, se zřením k čemu platí nějaký děj, stav či vlastnost vyjadřovaný řídícím členem, a tím relativizace jejich platnosti:

(1)

Celá akce mě finančně zruinovala (= ‘zruinovala po stránce finanční’)

Jeseníky jsou turisticky zajímavá oblast (= ‘zajímavá z hlediska turistiky’)

č. tradici se pokládá (i) za druh příslovečného určení způsobu (např. NS, 1969; Sbg, 1975), n. (ii) za samostatný typ příslovečného určení (MSČ 2, 1951); v novějších pracích převažuje pojetí (ii), např.  3 (1987), (1998), nad pojetím (i), např. MSoČ 2 (2014).

(1998:286–289) rozlišuje: (a) určení zřetelově vymezovací (Chutí // Chuťově // Co do chuti // Pokud jde o chuť, připomíná to víno moselské); (b) určení zřetelově srovnávací (Je starší než já // než jsem si myslel); (c) zřetelově autorizující, a to původce hodnocení (Podle Petra je Pavel hlupák), n. původce tvrzení (Pro Petra je Pavel hlupák). Za speciální podtyp (b) pokládá určení vyjádřené účinkem (Byl příliš chytrý, než aby se dal napálit / na to, aby se dal napálit // dát se napálit // na napálení); viz ↗příslovečné určení účinku.

P.u.z. je dobře odlišeno jako typ příslovečného určení významově, ale především tím, že zřetelový význam vyjadřují tři výrazy poskytující zřetelovou sémantiku: (a) tzv. (desubstantivní) zřetelová adverbia: chuťově vynikající / vyniká, sexuálně zdatný, politicky neúspěšný; (b) vedlejší věty zřetelové, mající pevnou strukturu: Pokud jde o Petra / Pokud se týká Petra, už týden jsem ho neviděla; Co se týká Petra, už týden jsem ho neviděla; (c) předložková skupina [co do + nominální skupina v gen.]: Co do gramatické správnosti, diplomka vyhovuje.

Rozšiřující
Literatura
  • Daneš, F. & M. Knappová. Příslovce a příslovečné určení zřetelově vymezovací. SaS 33, 1972, 106–115.
  • 3, 1987, 122–125.
  • MSČ 2, 1951, 789.
  • MSoČ 2, 2014, 75.
  • NS, 1969, 303–308.
  • Sbg, 1975, 145.
  • , 1998, 286–289.
  • VT, 1985, 93–103.
Citace
Petr Karlík (2017): PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ ZŘETELE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ ZŘETELE (poslední přístup: 20. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka