PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ SPOLEČENSTVÍ

Základní

Typ ↗příslovečného určení, které vyjadřuje někoho (osobu nebo zvíře) jako účastníka události společně s podmětem (1), n. předmětem (2); v různých popisech se objevují i termíny příslovečné určení doprovodu // příslovečné určení sociativní, příslovečné určení komitativní. Ve strukturách vyjadřujících společnou účast je p.u.s. vyjádřeno předložkovou skupinou s předložkou s:

(1)

Petr šel do kina s Marií

(2)

Otec poslal Petra do kina s Marií

Negace společné účasti, nevylučující ovšem účast obou objektů samostatně, je v p.u.s. vyjádřena předložkovou skupinou s předložkou bez: (1) Petr šel do kina bez Marie; (2) Otec poslal Petra do kina bez Marie.

P.u.s. se pokládá za druh příslovečného určení způsobu (u nás Šmilauer v NS, 1969), 3 (1987) analyzuje tento typ v rámci výkladů o ↗koordinaci. Někdy je obtížné p.u.s. odlišit od přívlastku (doprovodu): Potkal jsem Marii s Petrem (= ‘potkal jsem je oba’, pak je s Petrem přívlastek, n. ‘oba, tj. já a Petr, jsme potkali Marii’, pak je s Petrem p.u.s.). Od větného členu u recipročních sloves (viz ↗reciprocita), tj. od členu analyzovaného většinou jako komplement, se p.u.s. liší: Petr šel do kina s Marií – Petr šel do kina bez Marie × Petr se radil s Marií – *Petr se radil bez Marie. Viz též ↗komitativní konstrukce.

Rozšiřující
Literatura
  • 3, 1987, 396–397.
  • MSoČ 2, 2013.
  • NS, 1969, 280–281.
  • Panevová, J. Česká reciproční zájmena a slovesná valence. SaS 60, 1999, 269–275.
  • Spal, J. Větné členství instrumentálu komitativního. 58, 1975, 195–199.
  • Viz též Komitativní konstrukce.
Citace
Petr Karlík (2017): PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ SPOLEČENSTVÍ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ SPOLEČENSTVÍ (poslední přístup: 24. 5. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka