KVANTIFIKACE

Základní

Vyjádření (přesného či jen přibližného) množství objektů pomocí ↗kvantifikátorů. K. je významná především pro sémantiku věty, přičemž zásadní význam zde má vzájemné pořadí ↗kvantifikátorů obecných a ↗kvantifikátorů existenčních, srov. pravdivost vět: Každé dva body určují jednu přímku (= ‘pro každou dvojici bodů existuje jedna přímka taková, že platí: přímka prochází těmito dvěma body’; tvrzení je v aktuálním světě pravdivé) × Jednu přímku určují každé dva body (= ‘existuje jedna přímka taková, že pro každou dvojici bodů platí: přímka prochází těmito dvěma body’; tvrzení je v aktuálním světě nepravdivé). Podobné příklady je možno najít i mimo matematický kontext, srov. věty: Mnoho lidí čte málo knih (= ‘mnoho lidí je takových, že každý z nich čte málo knih’) × Málo knih čte mnoho lidí (= ‘málo knih je takových, že je čte mnoho lidí’). Dosah (skopus) kvantifikátorů je v č. (i v jiných jaz.) v bezpříznakových případech určen ↗AČ věty. Na vztah k. upozornil ve světovém měřítku poprvé ✍Sgall (1972) a celá problematika potom byla rozpracována v jeho skupině (zejm. Sgallem a Hajičovou). V rámci modelu ↗DVS popsal k. a kvantifikátory v č. např. ✍Hlavsa (1975). Viz též ↗kvantifikátor, ↗existenční kvantifikátor, ↗univerzální kvantifikátor.

Rozšiřující
Literatura
  • Bach, E. & E. Jelínek ad. (eds.) Papers on Quantification, 1995.
  • Barwise, J. & R. Cooper. Generalized Quantifiers and Natural Language. L&P 4, 1981, 159–219.
  • Hlavsa, Z. Denotace objektu a její prostředky v současné češtině, 1975.
  • Sgall, P. Fillmore's Mysteries and Topic vs. Comment. JL 8, 1972, 283–288.
  • Sgall, P. & E. Hajičová ad. Topic, Focus, and Generative Semantics, 1973.
  • Viz též Existenční kvantifikátor, Univerzální kvantifikátor.
Citace
Karel Oliva (2017): KVANTIFIKACE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/KVANTIFIKACE (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

gramatika sémantika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka