EKVIVALENCE

Základní

↗Logická spojka, která tvoří složený výrok ze dvou výroků pomocí spojení „[...], právě když [...]“ nebo „[...], tehdy a jen tehdy [...]“. E. je pravdivá v klasickém smyslu (materiální e.), když oba výchozí výroky mají stejnou pravdivostní hodnotu, jinak je nepravdivá. V tomto případě si e. nevynucuje obsahovou souvislost mezi konstituujícími výroky. E. je standardně chápána jako oboustranná ↗implikace (odtud též bikondicionál), a její „kvalita“ je tedy závislá právě na vlastnostech použité implikace. Striktní e. je formulována na základě striktní implikace a je vhodným prostředkem pro analytické definování. Např. výrok Česko leží na sever od Rakouska je striktně ekvivalentní výroku Rakousko leží na jih od Česka, protože ve všech možných stavech věcí, v nichž je pravdivý první výrok, je pravdivý i druhý a naopak. Je-li e. užita při definování korektně, pak se žádá, aby pojem v definiendu byl aplikovatelný na tytéž objekty jako pojem v definiens. Např. pojem bratr je ekvivalentní pojmu mužský sourozenec. Symbolicky e. zapisujeme pq a čteme „p je ekvivalentní q“.

Rozšiřující
Literatura
  • Adams, E. The Logic of Conditionals, 1975.
  • McCarthy, T. The Idea of a Logical Constant. Journal of Philosophy 78, 1981, 499–523.
  • McCarthy, T. Modality, Invariance, and Logical Truth. Journal of Philosophical Logic 16, 1987, 423–437.
  • Peacocke, C. Understanding Logical Constants. Proceedings of the British Academy 83, 1987, 153–2007.
  • Sanford, D. If P then Q: Conditionals and the Foundations of Reasoning, 1989.
  • Sher, G. The Bounds of Logic, 1991.
  • Štěpán, J. Formální logika, 1995a.
  • Štěpán, J. Logika možných světů I, 1995b.
Citace
Jan Štěpán (2017): EKVIVALENCE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/EKVIVALENCE (poslední přístup: 28. 5. 2024)

Další pojmy:

logika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka