DIALOGICKÁ MEDIÁLNÍ SÍŤ

Základní

Pojem postihuje skutečnost, že jednotlivé mediální příspěvky na sebe často reagují (např. novinové články citují z televizních diskusí a naopak), a že na příspěvky jednotlivých aktérů lze tedy nahlížet podobně jako na repliky v jakémkoli jiném ↗dialogu a analyzovat je pomocí metod ↗konverzační analýzy. Tyto „repliky“ jsou distribuovány v čase a v prostoru (nějaký výrok z televizní debaty může být komentován až po nějakém čase a/nebo v jiném médiu) a velmi často jsou „jen“ zmnožovány, reprodukovány (např. výrok z televizní diskuse je téměř vzápětí reprodukován ve zprávách dané stanice). I v tomto případě jde o rekontextualizaci, zakládající možnost významových posunů a především rozšíření dané d.m.s. o další příspěvky.

↗Koherenci d.m.s. zajišťuje téma, ale především sekvenční struktura. Právě sekvenční organizací se např. d.m.s. o poplatcích ve zdravotnictví liší od mediálního diskurzu o tomto tématu, tj. souboru textů spojených často právě jen tématem. Pro sekvenční struktury v d.m.s. je charakteristické, že (a) na první část sekvence často reaguje několik aktérů (např. výroky z tiskové konference jedné politické strany bývají komentovány jinými politiky), (b) daný příspěvek může být reakcí na několik exemplářů první části sekvence (to, nač mediální aktéři reagují, často četli n. slyšeli v různých médiích a ne nutně v identické podobě), (c) propojení jednotlivých částí sekvence je často zprostředkováno médii (např. televizní moderátor vyzve hosta, aby komentoval nějaký výrok, který zazněl v některém z předchozích vysílání daného pořadu n. se objevil v jiném médiu). Zprostředkovaností spojení mezi mnoha příspěvky v d.m.s. lze vysvětlit, proč očekávání, že bude následovat druhá část sekvence, není tak silné, jako je tomu v běžném rozhovoru (např. instituce obvykle nereagují na dotazy, které jim adresují občané v publicistickém pořadu, dokud se na ně média neobrátí přímo). Sami aktéři však často „formulují dění v dialogických sítích v termínech sekvenčních struktur a zcela ignorují to, že propojení jednotlivých částí těchto struktur je zprostředkováno“ (✍Nekvapil & Leudar, 2002:497).

Ve studiích pracujících s pojmem d.m.s. byla věnována pozornost tomu, jak jsou v lokálních či globálních d.m.s. interakčně utvářeny identity aktérů i jiných entit, např. Demokratické strany Sudety, českého migračního zákona n. války proti terorismu.

Rozšiřující
Literatura
 • Kaderka, P. & M. Havlík. Vytváření televizních zpráv: pracovní postupy v systému žánrových norem. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 46, 2010, 537–567.
 • Leudar, I. & V. Marsland ad. On Membership Categorization: ‘Us’, ‘Them’ and ‘Doing Violence’ in Political Discourse. Discourse and Society 15, 2004, 243–266.
 • Leudar, I. & J. Hayes ad. Hostility Themes in Media, Community and Refugee Narratives. Discourse and Society 19, 2008, 187–221.
 • Leudar, I. & J. Nekvapil. La guerre contre la terreur. Une semaine dans la vie d’un réseau dialogique. In Dupret, B. & J.-N. Ferrié (eds.), Médias, guerres et identités. Les pratiques communicationnelles de l’appartenance politique, ethnique et religieuse, 2008, 88–113.
 • Nekvapil, J. The Presentation of Roma/Gypsies in the Central European Mass Media. In Hasil, J. (ed.), Přednášky z XLIII. běhu Letní školy slovanských studií, 2000, 65–76.
 • Nekvapil, J. & I. Leudar. Masmediální utváření dialogických sítí a politické identity: případ Demokratické strany Sudety. SaS 59, 1998, 30–52.
 • Nekvapil, J. & I. Leudar. On Dialogical Networks: Arguments about the Migration Law in Czech Mass Media in 1993. In Hester, S. & W. Housley (eds.), Language, Interaction and National Identity, 2002a, 60–101.
 • Nekvapil, J. & I. Leudar. Sekvenční struktury v mediálních dialogických sítích. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 38, 2002b, 483–499.
 • Nekvapil, J. & I. Leudar. O českých masmédiích z etnometodologické perspektivy: romská identita v dialogických sítích. SaS 64, 2003a, 161–192.
 • Nekvapil, J. & I. Leudar. Dialogische Netzwerke und politische Argumentation im Mediendiskurs. In Gruber, H. & F. Menz ad. (eds.), Sprache und politischer Wandel, 2003b, 213–232.
 • Nekvapil, J. & I. Leudar. Prezentace událostí 11. 9. 2001: Bush, bin Ládin a jiní v interakci. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42, 2006, 353–377.
 • Nekvapil, J. & I. Leudar. Znovu k 11. 9. 2001: Jak se „dělá historie“ v politickém diskurzu. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 46, 2010, 619–642.
Citace
Jiří Homoláč (2017): DIALOGICKÁ MEDIÁLNÍ SÍŤ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/DIALOGICKÁ MEDIÁLNÍ SÍŤ (poslední přístup: 21. 7. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka