ANTIKVA

Základní

Humanistické ↗písmo, které vyšlo z karolínské minuskule („malá písmena“) a antické kapitály („velká písmena“). A. se začala v humanistické době užívat ve střední Evropě zejména pro tisk latinských textů, zatímco ↗fraktura pro texty německé a české. Běžné bylo míšení obou písem v případě textů obsahujících slova latinská a nelatinská. A. od začátku 19. stol. začala vytlačovat frakturu, vnímanou jako „německou“, od pol. 19. stol. ji nahradila v č. prostředí zcela. Dnes je nesprávně ztotožňována s ↗latinkou, ačkoliv je pouze jednou z variant latinského písma.

Rozšiřující
Literatura
  • Hlaváček, I. & J. Kašpar ad. Vademecum pomocných věd historických, 2002, 65–74, 98–105.
  • Kašpar, J. Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím, 1987, 113–120.
Citace
Ondřej Šefčík (2017): ANTIKVA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ANTIKVA (poslední přístup: 28. 5. 2024)

Další pojmy:

grafémika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka