ANALOGIE

Základní

V novodobé lingvistice (především v historicko‑srovnávací jazykovědě) připodobnění jednoho výrazu druhému (např. češu místo češi podle nesu aj., gen. rukojmích podle stejně znějícího lok. a tvarů jako jarních), popř. vytvoření nového výrazu podle výrazu staršího; u starověkých řeckých (a římských) badatelů se ve sporu o základní princip jaz. struktury stavěla analogie (pravidelnost) proti anomálii (nepravidelnosti).

Rozšiřující
Literatura
Citace
Jarmila Panevová (2017): ANALOGIE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ANALOGIE (poslední přístup: 11. 12. 2023)

Další pojmy:

gramatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka