WELLERISMUS

Základní

Obvykle ↗propoziční frazém, považovaný někdy za typ ↗přísloví; srov. Uvidíme, pravil slepej (a šel na němej film); Až naprší a uschne a bude bláto!; Každej začátek je težkej pravil zloděj, když se namáhal s kovadlinou; Stáří má přednost, řekl Enšpígl a srazil stařenu se schodů; Jen aby se nestalo nic horšího, jak řek ten kolomazník, co mu vůz spad do potoka, zboží se vysypalo a kůň si zlomil nohu; Tak ven s tím, jak řek ten táta, dyž mu kluk spolknul šesták. Skládá se obvykle z hlavního výroku, charakteristiky mluvčího a dodatečného vysvětlení, obvykle paradoxního či humorného, někdy i s drastickým zabarvením, kterým se w. blíží prvkům černého humoru. W. je nazvaný podle vtipného sluhy pana Pickwicka Sama Wellera (Ch. Dickens, Kronika Pickwickova klubu).

Rozšiřující
Literatura
  • Čermák, F. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology, 2007.
  • Viz též Frazém a idiom.
Citace
František Čermák (2017): WELLERISMUS. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/WELLERISMUS (poslední přístup: 20. 7. 2024)

Další pojmy:

frazeologie a idiomatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka