KOMPARANDUM

Základní

V srovnávací struktuře člen připodobněný na základě společného znaku (↗tertium comparationis) ke ↗komparátu. V ustáleném ↗přirovnání volně doplňovaný kontextem. Srov. Karel má hlad jako vlk, kde jako k. stojí v daném kontextu náhodně autorsky zvolené slovo Karel, komparátum je vlk, tertium comparationis hlad.

Rozšiřující
Literatura
  • Čermák, F. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology, 2007.
Citace
František Čermák (2017): KOMPARANDUM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/KOMPARANDUM (poslední přístup: 20. 7. 2024)

Další pojmy:

frazeologie a idiomatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka