PRANOSTIKA

Základní

Meteorologické ↗přísloví, tj. v podobě větné vyjádřená souvislost mezi roční dobou, zpravidla vázanou na svátky, typem počasí a (doporučovanou) venkovskou polní a jinou prací, činností ap. Např. Na Nový rok o slepičí krok, V máji nemá pastýřovi oschnout hůl, Sv. Martin přijel na bílém koni. Platnost řady p. je sporná, popř. časově posunutá, zvláště vzhledem ke změněným klimatickým podmínkám; řada z nich už vyšla z úzu.

Rozšiřující
Literatura
  • Čermák, F. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology, 2007.
  • Viz též Frazém a idiom.
Citace
František Čermák (2017): PRANOSTIKA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/PRANOSTIKA (poslední přístup: 28. 5. 2024)

Další pojmy:

frazeologie a idiomatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka