PRAGMATICKÝ SLOVOSLED

Základní

Podle některých starších lingvistických prací existují jaz., v nichž slovosled není určen gramatickými faktory (viz ↗slovosledný činitel gramatický), ale je zcela určen pragmatickými faktory (tzv. ↗nekonfigurační jazyky). Současná lingvistická literatura tento názor víceméně opustila, protože pokud se dané jaz. zkoumají podrobněji, je jasné, že jejich tzv. ↗volný slovosled je založený na nezávislých gramatických omezeních.

Rozšiřující
Literatura
Citace
Ivona Kučerová (2017): PRAGMATICKÝ SLOVOSLED. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/PRAGMATICKÝ SLOVOSLED (poslední přístup: 29. 5. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka