PAREMIOLOGIE  (příslovnictví)

Základní

Nauka o ↗příslovích zabývající se jejich evidencí a popisem; dříve především v etnologii a antropologii, nověji i v lingvistice, tj. ve ↗frazeologii a idiomatice.

Rozšiřující
Literatura
  • Čermák, F. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology, 2007.
  • Viz též Frazém a idiom, Přísloví.
Citace
František Čermák (2017): PAREMIOLOGIE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/PAREMIOLOGIE (poslední přístup: 20. 7. 2024)

Další pojmy:

frazeologie a idiomatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka