KOMPARÁTUM

Základní

Ve srovnávací struktuře člen, k němuž je na základě společného znaku (↗tertium comparationis) vztaženo a připodobněno ↗komparandum. V ustáleném ↗přirovnání prototypicky zobecněný a obvykle známý model určité vlastnosti, typu činnosti, entity apod. Srov. ustálené přirovnání Karel má hlad jako vlk, kde k. je vlk, prototyp žravosti a hladu (tertium comparationis). Kontextově doplněné komparandum je zde Karel. K. bývají zvířata, lidi, věci aj. prototypické povahy, mající obvykle i řadu pragmatických rysů a asociativních vazeb. Nejčastějším k. ze světa zvířat je v č. pes, který figuruje v cca čtyřiceti ustálených přirovnáních.

Rozšiřující
Literatura
  • Čermák, F. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology, 2007.
Citace
František Čermák (2017): KOMPARÁTUM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/KOMPARÁTUM (poslední přístup: 23. 5. 2024)

Další pojmy:

frazeologie a idiomatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka