KOMPARÁTOR

Základní

Druh relátoru, konvenční znak (zvl. konj. jak/o, než apod.), který v srovnávací struktuře vyjadřuje vztah podobnosti mezi ↗komparandem a ↗komparátem. Srov. ustálené ↗přirovnání Karel má hlad jako vlk, kde k. je slovo jako, komparandum je Karel, komparátum vlk. Viz také ↗přirovnání.

Rozšiřující
Literatura
  • Čermák, F. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology, 2007.
Citace
František Čermák (2017): KOMPARÁTOR. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/KOMPARÁTOR (poslední přístup: 13. 6. 2024)

Další pojmy:

frazeologie a idiomatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka