KLIŠÉ

Základní

V důsledku přemíry častého užívání pro některé mluvčí otřelý a máloříkající, významově vágní a automatizovaný výraz, zvl. takový frazém. Je to však především termín a pojem značně subjektivní, který mylně předpokládá jednotu úzu i jaz. vnímání všech uživatelů, a je proto exaktně neuchopitelný, přes jeho oblibu zvl. v žurnalistice a literární vědě. Pak vychází takové subjektivní pojetí k. z jednostranného zdůrazňování frekvence v úzu na úkor potřebnosti a funkčnosti aspektů jiných: co je pro jednoho mluvčího nepřijatelné k., může se druhému jevit jako užitečná n. dokonce nutná a funkční ↗formule apod.; někdy je k. dokonce pojímáno jako synonymum ke ↗stereotypu.

Rozšiřující
Literatura
  • Čermák, F. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology, 2007.
Citace
František Čermák (2017): KLIŠÉ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/KLIŠÉ (poslední přístup: 22. 6. 2024)

Další pojmy:

frazeologie a idiomatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka