FORMULE

Základní

Obvykle ustálená lexikální kombinace vstupující do textu jako hotová, relativně frekventovaná a známá jednotka s výraznou komunikativní funkcí; zvláště specifického kontaktu n. aktu a často i vyvolání žádoucího cíle, účinku. Patří mezi ↗stereotypy a zároveň značnou částí svých výrazů i do ↗frazeologie a idiomatiky; její povaha ani rozsah nejsou dosud plně známy. Srov. Jak se máte?, Zlom vaz!, Pozdrav pánbůh!Až na věky!, Jménem zákona!, Přísahám na svou čest a svědomí. Všechny typy f. výpověď formalizují a dodávají jí uzuální a očekávaný (zdvořilostní) n. i předepisovaný charakter. Míra závazné platnosti je tudíž sankcionována sociálně n. zákonem. Typické jsou proto f. v oblasti institucionalizovaného jaz.; srov. výrazy výše a f. pozdravové, f. děkovné, f. přací, f. rituální n. f. přísežné, zatýkací, svatební, ale i chemické aj. Patří sem i dětské výrazivo jako rozpočítávadla, říkanky apod.

Rozšiřující
Literatura
  • Čermák, F. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology, 2007.
Citace
František Čermák (2017): FORMULE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/FORMULE (poslední přístup: 20. 7. 2024)

Další pojmy:

frazeologie a idiomatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka