KATACHREZE

Základní

V antické rétorice jedna z řečnických figur: spojování logicky nespojitelných výrazů. Zároveň se tak označovala i stylistická nedopatření – nezáměrné míchání metafor. Podle tohoto vymezení termínu se mezi k. řadil i ↗oxymóron: živá mrtvola, veřejná tajnost, naslouchal tichu, stavět vzdušné zámky. V dnešní stylistice se za k. pokládá tzv. míchání metafor, při němž se spojují jevy s různým smyslovým vnímáním: učinilo se sněhobílé ticho (Pujmanová). Některé k. se v jaz. zautomatizovaly, např. barva křičí // řve, hlas krve, život uhasíná. V uměleckém, řidčeji i v publicistickém stylu se k. uplatňuje jako prostředek ↗aktualizace: vůně (květin) hladila tvář (Tomeček); po kraji tikaly vteřinové barevné ručičky ve všech vločkách (sněhu; Hrabal); hudba tekla z amplionu bez přestání (Uhde).

Rozšiřující
Literatura
  • ČS, 1992, 175–180.
  • Dvořáček, J. Pomíchané metafory. 9, 1925, 33–38.
  • Mistrík, J. Katachréza - nevhodná kombinácia metafory. Kultúra slova 8, 1974, 146–149.
  • Posselt, G. Katachrese. Rhetorik des Performativen, 2005.
Citace
Milan Jelínek (2017): KATACHREZE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/KATACHREZE (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

stylistika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka