HYPERBATON

Základní

Termín z klasické rétoriky označující řečnickou figuru, definovanou a interpretovanou velmi obecně jako změna „neutrálního“ pořadí slov ve větě s různými rétorickými efekty. Klasický příklad:

Gallia est omnis divisa in partes tres (’Galia je jako celek rozdělena do tří částí‘)

h. (a): est omnis divisa (vsunutí pleonastického slova omnis),

h. (b): partes tres (změna pořadí slov tres partes > partes tres)

V současné jazykovědě se termín h. pro svou vágnost nepoužívá pro odchylky od neutrálního pořadí slov ani v jaz. s „pevným“ povrchových slovosledem (jako je angl.), ani v jaz. s relativně volným povrchovým slovosledem (jako je č.). V poetice se za typické příklady h. pokládají: (i) anastrofa // inverze: změna slovosledu: kde borový zaváněl háj; (ii) hysteron proteron: změna slovosledu, při níž se událost časově následující objeví před událostí předcházející: Umřeme a vrhněme se na nepřítele; K obědu si dáme svíčkovou a polévku.

Rozšiřující
Literatura
  • Bußmann, H. (ed.) Lexikon der Sprachwissenschaft, 2008.
Citace
Stanislav Žaža (2017): HYPERBATON. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/HYPERBATON (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

rétorika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka