HENDIADYS

Základní

Řečnická figura klasické rétoriky spočívající ve vyjádření jednoho jazykového „pojmu“ koordinací dvou slov se spojkou a. Klasický případ: panem et circenses // chléb a hry ‘strategie pro udržení spokojenosti’. V č. jsou typické h. souřadně spojená podstatná jména vyjadřující dva pojmy, z nichž jeden je významem podřadný (přívlastek); např. Zasypali ho [věnci a kvítím] (‘věnci z kvítí’); Dočkal se [chladu a odmítnutí] (‘chladného odmítnutí’); Nemluví jinak, kdo [z Beskyd a z hor] (Bezruč) (‘z beskydských hor’). Jsou i ↗frazémy: Holka [krev a mléko]. Např. v němčině je typický h. právě frazém tvořený ↗koordinací dvou slov různé kategorie a vyjadřující jeden „pojem“: ab und zu (‘někdy’), (nach) Lust und Laune (‘podle libosti’), klip und klar (‘jednoznačně’). V anglosaské lit. se objevuje taky termín hendyatris pro koordinace tří slov. Klasický příklad je heslo olympijských her Citius!, Altius!, Fortius! Strategie hendyatrisu se využívá i v moderní době právě jako motto zvl. politických a ideologických organizací, srov. heslo francouzské revoluce Liberté, égalité, fraternité, heslo německých fašistů Ein Volk! Ein Reich! Ein Führer! atd.

Rozšiřující
Literatura
  • Bußmann, H. Lexikon der Sprachwissenschaft, 2002, 275.
Citace
Stanislav Žaža (2017): HENDIADYS. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/HENDIADYS (poslední přístup: 23. 5. 2024)

Další pojmy:

stylistika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka