GRAF SYNTAKTICKÉ STRUKTURY

Základní

Grafické znázornění syntaktické struktury věty, části věty nebo i struktury větší než věta. Existují různé způsoby, z nichž nejtypičtější jsou dva: (a) ↗závislostní strom, vyjadřující syntaktickou strukturu v pojetí závislostním (viz ↗závislostní gramatika), a (b) ↗bezprostředněsložkový strom, vyjadřující syntaktickou strukturu v pojetí ↗bezprostředněsložkové gramatiky (srov. i ↗složka). Viz také ↗dominace. Lze říci, že běžné zachycení syntaktické struktury je určitou variantou jedné z těchto dvou základních reprezentací.

Rozšiřující
Citace
Vladimír Petkevič (2017): GRAF SYNTAKTICKÉ STRUKTURY. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/GRAF SYNTAKTICKÉ STRUKTURY (poslední přístup: 20. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka