BEZPROSTŘEDNĚSLOŽKOVÁ GRAMATIKA

Základní
Rozšiřující

Typ ↗formální gramatiky, která rozkládá strukturu věty, části věty nebo i struktury větší než věta na hierarchicky uspořádané ↗složky (immediate constituents (IC)) neboli konstituenty či fráze, a to typicky v podobě bezprostředněsložkového stromu nebo ve formátu anotovaného uzávorkování (labeled bracketing); nazývá se proto IC analysis; viz také ↗dominace. Např. strukturu syntakticky triviální věty Český prezident navštíví Čínu reprezentuje bezprostředněsložkový strom (1) i anotované uzávorkování (1a); formát (1a) je ekonomičtější než formát (1) z hlediska požadavků na místo, je ale mnohem nepřehlednější; pro zpřehlednění uvádíme jako verzi formátu (1a) formát (1a'), který se ovšem nepoužívá.

Strom 1:

Anotované uzávorkování 1a:

Zpřehledněné (ale neužívané) anotované uzávorkování 1a':

Podstatné je, že oba formáty vystihují syntaktickou strukturu z hlediska syntaktické těsnosti částí, z nichž se struktura skládá, tj. hierarchii frází, nikoli pořadí těchto částí v lineárním řetězci; viz ↗linearizace.

Citace
Vladimír Petkevič (2017): BEZPROSTŘEDNĚSLOŽKOVÁ GRAMATIKA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/BEZPROSTŘEDNĚSLOŽKOVÁ GRAMATIKA (poslední přístup: 29. 5. 2024)

Další pojmy:

gramatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka