Výsledky hledání

hesla autora Zdeněk Žabokrtský

Z
R
DISAMBIGUACE LEXIKÁLNÍCH VÝZNAMŮ (desambiguace lexikálních významů)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka