PSANÍ

Základní

↗Produkce řeči v grafické formě. Uvádí se, že p. je nejsložitější a nejrozvinutější formou vědomé řečové činnosti, pisatel koordinuje psychické procesy s jemnou motorikou ruky (✍Vygotskij, 2004). Některé dílčí procesy jsou společné s produkcí řeči mluvené, probíhají však pomaleji, protože zapisování je podstatně pomalejší než artikulace. Pisatel postupuje od formování svého komunikačního záměru přes výběr jaz. prostředků k fyzickému procesu psaní. U zkušených pisatelů je většina procesů při psaní rukou i na počítači vysoce automatizovaná. Monitorování při p. probíhá na několika úrovních: na nejnižší úrovni pisatel kontroluje napsaná písmena a slova, pravopis, interpunkci, na vyšší úrovni aktuální členění výpovědi, prostředky reference, na nejvyšší úrovni obsah napsaného textu. Pisatel svůj text zpravidla edituje, tj. zasahuje do napsaného textu, upravuje formulace, opravuje nedostatky; p. tedy probíhá cyklicky (považuje se za rekurzivní proces). Procesu psaní zkušených pisatelů se věnuje v psycholingvistice podstatně méně pozornosti než ↗čtení zkušených čtenářů. Tematicky se p. dotýká teorie psaného jaz.

Osvojování grafické formy jaz. chápou někteří badatelé analogicky s osvojováním formy mluvené; didaktika psaní se potom neomezuje na nácvik správných grafických forem, ale posiluje se motivace dětí psát samostatně, i když jejich projev není bezchybný. Důležitým faktorem pro nácvik psaní i pro jeho běžné užívání je typ ↗písma (viz též ↗čtení).

Dysgrafie (agrafie) je porucha psaní, neschopnost napodobit tvary písmen (viz ↗neurolingvistika).

Rozšiřující
Literatura
  • Caravolas, M. & M. Mikulajová. Effects of Sound-Letter Consistency, Letter-Form Complexity, and Frequency in Learning Canonical and Contextually Conditioned Letter Spelling in Slovak. Phonetica Pragensia 11, 2008, 21–30.
  • Čmejrková, S. & F. Daneš ad. (eds.) Writing vs Speaking: Language, Text, Discourse, Communication, 1994.
  • Field, J. Psycholinguistics: The Key Concepts, 2004.
  • Kellogg, R. T. The Psychology of Writing, 1994.
  • Santlerová, K. Metody ve výuce čtení a psaní, 1995.
  • Vygotskij, L. S. Psychologie myšlení a řeči, 2004.
  • Wagnerová, J. Didaktika psaní, 1994.
  • časopis Reading and Writing.
Citace
Iva Nebeská (2017): PSANÍ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/PSANÍ (poslední přístup: 27. 5. 2024)

Další pojmy:

psycholingvistika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka