PROLÉPSE

Základní

V klasické rétorice figura označovaná taky termínem anticipace. Typickým příkladem je struktura, v níž přívlastek vztahující se k substantivu vyjadřuje vlastnost, která tomu, co toto substantivum označuje, přísluší teprve po uskutečnění děje věty, např. [při rekonstrukci nějaké události]: Ten zastřelený běžel k nákladnímu vagonu a tam to dostal (Fiker); To rozbité auto v příkopu jsme viděli přijíždět zleva.

Rozšiřující
Literatura
Citace
Stanislav Žaža (2017): PROLÉPSE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/PROLÉPSE (poslední přístup: 3. 10. 2023)

Další pojmy:

stylistika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka