POLYPROPOZIČNÍ INTERSUBJEKTOVÝ FRAZÉM

Základní

Frazém fungující jako interakce aspoň dvou ↗propozic u dvou různých mluvčích; je to jakýsi minimální dialog. Typickým příkladem jsou korelované pozdravy, přání a obdobné kontaktové výrazy. Srov. situaci kýchnutí a napřed reakci prvního a pak druhého mluvčího: 1. mluvčí: Pozdrav pánbu! – 2. mluvčí: Dejž to pánbu! Srov. i Já mám hlad!Tak ho hlaď a říkej mu malej! Komponenty u obou mluvčích jsou tudíž vzájemně závislé propozice. Též ↗frazeologie a idiomatika.

Rozšiřující
Literatura
  • Čermák, F. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology, 2007.
  • Viz též Frazém a idiom.
Citace
František Čermák (2017): POLYPROPOZIČNÍ INTERSUBJEKTOVÝ FRAZÉM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/POLYPROPOZIČNÍ INTERSUBJEKTOVÝ FRAZÉM (poslední přístup: 28. 5. 2024)

Další pojmy:

frazeologie a idiomatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka