POŘEKADLO

Základní

Tradičně nejasný a dnes už řídký výraz užívaný nejčastěji pro některé typy frazému propozičního jiného než ↗přísloví; Čelakovský ho však užívá jako označení především pro ↗frazémy kolokační různého druhu.

Rozšiřující
Literatura
  • Čermák, F. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology, 2007.
  • Viz též Frazém a idiom.
Citace
František Čermák (2017): POŘEKADLO. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/POŘEKADLO (poslední přístup: 21. 7. 2024)

Další pojmy:

frazeologie a idiomatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka