PAREMIOLOGICKÉ MINIMUM

Základní

Soubor přísloví, která jsou v daném jazykovém společenství všeobecně známá. Jejich počet se zpravidla pohybuje od sta do několika stovek; přesné hranice, odvoditelné pouze od skutečného úzu, však známé nejsou. Konstituování p.m. má nejen jasný pedagogický smysl, ale je i modelem ke studiu typických rysů přísloví daného jaz., zvlášť tehdy, když je lze srovnávat s jiným jaz. Původní myšlenky ✍Permjakova (1986) pro ruštinu rozvinuli další lingvisté i pro další jazyky; pro č. srov. např. ✍Bittnerová & Schindler (1997).

Rozšiřující
Literatura
  • Bittnerová, D. & F. Schindler. Česká přísloví. Soudobý stav konce 20. století, 1997.
  • Čermák, F. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology, 2007.
  • Permjakov, G. Ľ. 300 obščeupotrebiteľnych russkich poslovic i pogovorok (dlja govorjaščich na nemeckom jazyke), 1986.
  • Viz též Přísloví.
Citace
František Čermák (2017): PAREMIOLOGICKÉ MINIMUM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/PAREMIOLOGICKÉ MINIMUM (poslední přístup: 22. 6. 2024)

Další pojmy:

frazeologie a idiomatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka