PŘÍSLOVÍ  (proverbium)

Základní

Metaforický i nemetaforický frazém propoziční obvykle s didaktickou funkcí, který jistou momentální situaci kategorizuje poukazem na tradovanou zkušenost a často se užívá i jako tradiční poučení, rada, popř. i výtka a kritika; srov. typickou situaci nepříznivé reakce na provokaci či negativní postoj a postoj druhého, obvykle zkušenějšího mluvčího vyjádřený v komentáři, který může být i poučením: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Škála p. se od stavu zachyceného v klasické sbírce ✍Čelakovského (1949) už značně proměnila a zmodernizovala, tento typ frazému je však stále živý, srov. ✍Bittnerová & Schindler (1997). Čtvrtý díl SČFI (2009) eviduje cca 1000 p.

Rozšiřující
Literatura
  • Bittnerová, D. & F. Schindler. Česká přísloví. Soudobý stav konce 20. století, 1997.
  • Čelakovský, F. L. Mudrosloví národu slovanského v příslovích. Připojena jest sbírka prostonárodních českých pořekadel, 1949 (1. vyd. 1852).
  • Čermák, F. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology, 2007.
  • Čermák, F. Proverbs: Their Lexical and Semantic Features, 2014.
  • SČFI, 2009.
  • Viz též Frazém a idiom.
Citace
František Čermák (2017): PŘÍSLOVÍ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/PŘÍSLOVÍ (poslední přístup: 22. 6. 2024)

Další pojmy:

frazeologie a idiomatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka