PÍSMO

Základní

1. Nejčastěji soubor prostředků pro zápis mluveného jaz. (tedy to, co je užito v ↗psací soustavě), v zásadě grafické vyjádření.

2. Určitý jednotný typ písmen (např. antikva, fraktura apod.). Písma klasifikujeme podle typu příslušné psací soustavy; viz ↗psací soustava.

Rozšiřující
Literatura
  • Coulmas, F. The Blackwell Encyclopedia of Writing Systems, 2006, 454, 555–556.
  • Haas, W. Phono-Graphic Translation, 1970, 14, 24–25, 27–28, 34–35, 37, 45, 63, 74–75, 82.
Citace
Ondřej Šefčík (2017): PÍSMO. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/PÍSMO (poslední přístup: 21. 7. 2024)

Další pojmy:

grafémika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka