KVANTITATIVNÍ STYLISTIKA  (statistická stylistika, stylometrie)

Základní

Zakládá se na pojetí ↗individuálního stylu nebo ↗funkčního stylu jako příznačné odchylky, resp. souboru příznačných odchylek od stylově neutrální normy, jejímž kvantitativním vyjádřením je statistický průměr. Východiskem k.s. je zjišťování četností (frekvencí) výskytu jaz. jednotek (slov, slovních druhů, vět určitého typu n. rozsahu apod.). Tyto četnosti se pak zpracovávají pomocí metod matematické statistiky a teorie pravděpodobnosti (porovnávání, testování, stanovení distribucí, průměrů, extrémních hodnot apod.). Předpoklady pro vznik k.s. se rozvinuly v rámci metod zjišťování sporného autorství (resp. odhalení plagiátorství), jejichž cílem je atribuce (tj. určení/připsání autorství) textu neznámému n. předpokládanému autorovi, n. naopak zamítnutí hypotézy o podobné atribuci.

Rozšiřující
Literatura
  • Seydler, A. Počet pravděpodobnosti v přítomném sporu. Athenaeum 3, 1886, 299–307.
  • Těšitelová, M. Otázky lexikální statistiky, 1974.
  • Těšitelová, M. Quantitative Linguistics, 1992.
  • Vašák, P. Metody určování autorství, 1980.
Citace
Jiří Kraus (2017): KVANTITATIVNÍ STYLISTIKA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/KVANTITATIVNÍ STYLISTIKA (poslední přístup: 21. 7. 2024)

Další pojmy:

stylistika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka